Toronto Movies

Woodside Cinema

1571 Sandhurst Circle
Ontario, M1V 1V2
map
(416) 299-3456

Movie Showtimes


Showtimes from Friday August 17 to Thursday August 23

Geetha Kovindaham

Sat - Sun:4:00

Gold (PG)

Fri:3:30 6:30 9:30
Sat - Sun:12:45 3:45 6:30 9:30
Mon - Thu:3:30 6:30 9:30

Jawani Phir Nahi Ani 2

Thu:4:30 7:30

Kolamavu Kokila

Fri:4:00 7:00 10:00
Sat - Sun:1:00 7:00 10:00
Mon - Wed:4:00 7:00 10:00
Thu:4:00 10:00

Vishwaroopam 2 (Tamil) (18A)

Fri:4:00 7:15 10:15
Sat - Sun:12:45 4:00 7:15 10:30
Mon - Wed:4:00 7:15 10:15
Thu:4:00 10:15

Map